VAJİNİSMUSUN SEBEPLERİ NELERDİR?

Birçok bayan için vajinismus tamamen sürpriz olur. Vajinismusu olan bayanların büyük bir çoğunluğu cinsel açıdan istekli kadınlardır.
Vajinismus, çoğu kaynakta fiziksel bir hastalık gibi sunulmaktadır. Aslında bu soruna bu şekilde yaklaşmak, bir kişiyi bir hastalık ismiyle damgalamak, kişiyi baştan zor bir duruma sokmaktadır. Vajinismus sadece bir belirtidir. Yani duygusal bir olaya bedensel bir tepkidir. Bu tepki kaçınma, kapanma, kendini koruma, uzak durma, barikat kurma ve sınır koyma gibi savunma ihtiyaçlarının bir ifadesidir.
Vajinismusun nedenleri konusunda kültürler arası karşılaştırmaya elverişli bir ölçek yoktur. Birçok araştırmacı, ruhsal gelişim evrelerinde takılı kalma, nevrotiklik, çocukluktaki kötü koşullar ve çevresel faktörleri sorumlu tutmuştur.
Peki, neden bazı kadınların vücudu böyle bir tepki verir? Bunun sebebi nedir? Burada genellikle zihinsel anlamda pelvik kas grubunu etkileyen ve pelvik kas spazmına neden olan birtakım sağlıksız mesajlar yatmaktadır. Bu mesajlar kadından kadına değişir. Bu yüzden tedavi prosedürü buna göre ayarlanmaktadır. Aşağıdaki listede bazı sağlıksız cinsel mesajlar ya da duygulara neden olabilecek faktörler sunulmuştur.
• Yetersiz cinsel eğitim
• Çocuklukta etkisi büyük cinsel hikâye
• Yüksek anksiyete (kaygı)
• Ağrı korkusu,
• Güven eksikliği
• Geçmişte cinsel istismar
• Ev yaşantısında katı dini eğitim
• Ailesel korkular
• Baskıcı otoriter baba
• Cinsel organlardan iğrenme veya hoşlanmama
• Kızlık zarını yitirme korkusu
• Eşte cinsel işlev bozukluğu
• Pasif bağımlı eş
• Zayıf güçsüz anne
• Baba kız ilişkisinde güçlükler
• Gebelik korkusu
• Fiziksel ya da tıbbi nedenden kaynaklanan ağrılı cinsel ilişki
• Evde şiddet
• Kötü partner
• Sorumluluk korkusu
Bazı araştırmacılar yukarda saydığımız nedenleri şu şekilde açıklamışlardır:
1-) Baskıcı Otoriter Baba:
Vajinismuslu kadınların bazılarının, babanın otorite figürü olduğu bir evde büyüdükleri ve sürekli fiziksel ve/veya sözel şiddet gördükleri belirtmiştir. Vajinismuslu kadınların babalarında otorite saplantısı, baskın olmak için ceza uygulama, alkolizm, psikopati saptanmıştır.
2-) Baba-Kız ilişkisinde güçlükler
Bazı vajinismuslu kadınların babalarıyla yakın ve duygusal ilişki kurma olanaklarının az olduğu gözlemlenmiştir.
3-) Zayıf Güçsüz Anne
Şiddet uygulanan anneyi cinsel bir obje olarak görüp sürekli cinsel ilişki için zorlayan babaları olan vajinismuslu kadınlarda aynı zamanda kimlik karmaşası gözlenebilir. Kocasından dayak yiyen ya da kızını baba dayağından koruyamayan annelerin zayıf bir kadın modeli oluşturdukları söylenebilir. Vajinismuslu kadınlarda bilinç dışı olarak baba yerine konuşlanan kocanın şiddet uygulayan ve cinsel ilişkiye zorlayan bir kişi olarak algılanması kendisini annenin yerine koyarak, var olmak ve erkek egemenliğine baş kaldırmak için cinsel ilişkiyi reddetmesi oldukça sık görülür.
4-) Cinselliği değersizleştiren, aşağılayan aile
Vajinismuslu kadınların annelerinin sıklıkla cinselliği değersileştirdikleri gözlemlenmiştir. Büyük olasılıkla kendi cinsel yaşamlarının tatmin edici olmamasına bağlı olarak bazen kibar, iyi örtülmüş ilişkilerine ve bakış açılarına yansımış bir şekilde, bazen de cinsellik açıkça hem aşağılanmakta hem de kontrol edilmektedir. Bu annelerin kadın ve erkek rolünde kesin olarak ayırdıkları cinselliği sadece erkeklerin istediği ve hayvani bir şey olarak gördükleri söylenebilir. Bu annelerin kızlarına da cinselliği ve cinsel organın kirli ve hayvansı bir şey olarak yansıttıkları tespit edilmiştir. Negatif cinsel şartlanmanın genellikle vajinismusun nedenleri arasında yer aldığı gözlenir.
5-) Cinsel Organdan İğrenme veya hoşlanmama
Vajinismuslu kadınlar genellikle kendi cinsel organlarıyla ilgili utanç, iğrenme ve hoşlanmama duyguları taşırlar; bu duyguları ve yanlış bilgileri de cinselliği kötü bir şey olarak algılayan annelerden ve çevreden öğrenmişlerdir.
6-) Olumsuz Cinsel Şartlanma
Vajinismuslu kadınların bir kısmında cinsel şartlanma görülür. Bu hastaların büyüdüğü ailelerde ebeveynler cinsel ilişkilerde sorumluluğun gelişmesine izin vermezler. Bu tür evlerde cinsellik bir sıkıntı kaynağıdır. Dinsel ve ahlaki değerler cinsel ilgi ve ilişkilerin hepsinden suçluluk ve utanç ortaya çıkarıcıdır. Eşinin ve kızlarının cinsellikle ilgilenmemesini ve yüksek ahlaki bir düzeyde tutulmasını isteyen, cinsel ahlak saplantılı bir baba ve onun isteklerini yerine getiren, kızlarını babanın isteklerine uymaya zorlayan bir anne vardır.
7-) Cinsel Şiddet
Ayrıca çocukluk döneminde yaşanan kötü tecrübe ve anılar da (taciz veya tecavüzler, ev içi şiddet, katı ebeveyn tutumları…) vajinismusa yol açabilir. Özellikle Batılı ülkelerde vajinismusa en sık sebep olarak geçmişte yaşanmış bir takım cinsel tacizler, tecavüzler sayılsa da ülkemizde cinsellikle ilgili tabular, kültürel, ahlaki ve dini nedenler daha ön plandadır.7-) Yanlış Bilgiler ve İnanışlar
Vajinismuslularda cinsel birleşme imkansız veya çok zor olduğu, cinsel birleşmenin çok acı verici, büyük oranda kanamalara veya hastalanmaya hatta ölüme yol açabileceği düşüncesi yer alır. Penisin vajinaya giremeyecek kadar büyük olduğuna inanılır. Bir kısmı ise sadece kendilerinin başka kadınlardan farklı olarak küçük bir vajinaya sahip olduğuna inanır.
9-) Kızlık Zarını Yitirme Korkusu
Kızlığın kutsallığına ve kızlık zarının korunmasına önem verilen ülkelerde vajinismus daha sık görülür. Çocukluğundan itibaren kızlık zarının özenle korunması öğretilmiş bir kadın evlendiği zaman bu değerli şeyi kaybetmek istemeyebilir. Çünkü kızlık zarının korunması fikri ile şartlandırılan ve bu şartlanmanın yarattığı gerginlik içinde olan kızlar için cinsel ilişki saflığın masumiyetin ve temizliğin kaybedilmesi anlamına gelir.
10-) Cinsel Tabular
Cinsel tabular özellikle cinselliğin erkeğin istediği ve kadınların katlanması gereken bir şey olduğu yönündeki inanışlar vajinismus gelişimine neden olur. Mastürbasyon yapmayı ve kadının bedenini tanımasını engelleyen inanışlar da vajinismusun gelişimine neden olabilir. Kendi bedenini tanımayan, cinsel duygulanımını bilmeyen kadınlarda cinsel sorunlara yatkınlık olacağı açıktır.
11-) Pasif, bağımlı eş:
Vajinismuslu bayanların eşlerinin pasif, bağımlı, aşırı düşünceli ve eşleri ile bilinç dışı bir anlaşma içinde olup cinsel birleşmeden kaçınan kişiler olduğu pek çok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Vajinismuslu bir kadını seçen erkekle pasif bağımlı bir eş seçen kadının oluşturduğu ikilide eşlerin her biri diğerinin tepkisel davranışından korkar ve cinsel birleşme sürekli ertelenir. Vajinismuslu kadınların eşlerinin cinsel deneyimleri genelde azdır, bu eşler cinsel anlamda girişken değillerdir. Birçoğunun evlilik öncesi başka kadınlarla da cinsel deneyimi oldukça sınırlıdır. Eşleriyle tanışma ve nişanlılık dönemlerinde cinsel yakınlık ve ilişki kurma konusunda oldukça kaçıngan davranırlar. Evlilik öncesinde cinsel birleşme girişimi pek olmadığı gibi, cinsel yakınlaşmaları da sınırlıdır. Söz konusu cinsel yakınlaşma genellikle çeşitli dokunma ve öpüşmeden ileri gitmez.
Kocalar genellikle sevişme sırasında eşleri korktuğundan eşlerini uyarmaya devam etmek, cinsel ilişkiye hazırlamaya çalışmak yerine kilitlenmekte ve ilişkiyi sürdürememektedirler.
12-) Gebelik korkusu:
Vajinismuslulardaki gebelik korkusu sıklıkla cinsel birleşme korkusu gibi bebeğin vajinadan geçerken kendilerine zarar vereceği inancına dayanmaktadır.
Vajinismuslu kadınların öfkelerini ifade edemedikleri, uyumlu ve kabul gereksinimleri içinde oldukları, çeşitli korkularının olduğu, şiddet içerikli rüyalar gördükleri ve bunlara karşın çoğunun orgazma ulaşabildikleri görülmektedir.

İSTANBUL, EDİRNE, SİLİVRİ, TEKİRDAĞ, ÇORLU, ÇERKEZKÖY VAJİNİSMUS NEDENLERİ