Erken çocukluk dönemi çocuğun gelişiminde önem taşımaktadır. Erken çocukluk  0-6 yaş (0-72 ay) döneminde çocuğun gelişimi hızlıdır ve birçok şeyi öğrenmeye hazırdır. Bu dönem, çocuğun ileriki yaşamı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar, bireyin kişilik yapısı, özellikleri, alışkanlıklarının çocukluk yıllarında kazanılan davranışlarla, yaşantılarla şekillendiğini göstermektedir.

Erken çocukluk dönemi büyüme ve gelişimin (sosyal, fiziksel, duygusal, zihinsel) en hızlı olduğu evredir.  Bu dönemde çocuklar gelişmeye, değişmeye açıktırlar. Özellikle, 0-4 yaş arasında beyin gelişiminin önemli bir kısmı tamamlanmaktadır. Nöronlar arasındaki bağlantı noktaları olan “sinaps” ların oluşumu da erken yaşlarda hızlıdır. Çocuğun deneyimledikleri, çevresindeki uyarıcılar sinapsların oluşumunda önemli olduğu için, bu dönemde çocuğun çeşitli uyarıcılarla karşılaşması, iyi bir eğitim alması gelişimi açısından önemlidir.

Erken yaşlar çocuğun çevreden en fazla etkilendiği yaşlardır. Çocuğun yakın çevresi (anne baba ), çevre ile etkileşimi de  gelişim sürecinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu dönemde, çocuklar anne babalarından, arkadaşlarından, çevrelerinden birçok beceriyi öğrenmektedirler.