Hafıza: Daha önceden öğrenilmiş bilgiyi hatırlama yeteneğidir.

Kodlama: Öğrenilen bilginin hafızaya kaydedilirken kullanılan sürece verilen addır.

Saklama: Öğrenilen bilgilerin hafızada tutulması işlemidir.

Geri Çağırma: Hafızadaki bilgiye ulaşıp onu hatırlamaktır.

Duyusal Kayıt: Çevredeki Uyarıcıların zihne geldiği ilk yerdir. Kapasitesi çok geniştir. Bilginin kalış süresi kısadır. Birey buraya gelen bilgileri dikkat ve seçici algı süreçleriyle harekete geçirip, kısa süreli belleğe gönderir.

Kısa Süreli (İşleyen) Bellek: Bu belleğin bilgiyi tutma süresi ve kapasitesi sınırlıdır. Burada bilginin kalma süreci yaklaşık olarak 20 – 30 sn’ dir. Burada daha fazla bilgi depolamak için gruplama ve zihinsel tekrarlar yapılır. Bilgiler burada kodlanarak uzun süreli belleğe gönderilir. Kısa süreli belleğe bilgiler uzun süreli bellek ve kısa duyusal kayıttan gelir. Örnek: Dışarıda bir köpek gördüğümüz zaman imgesi duyusal kayıttan kısa süreli belleğe aynı anda uzun süreli bellekten de köpeğe ilişkin bilgiler buraya gelir. Bütün işlemler kısa süreli bellek üzerinden gerçekleştirilir.

Uzun Süreli Bellek: Kapasitesi sınırsız olan, bilgilerin uzun süre kaldığı bellektir. Buradaki bilgiler şemalar şeklindedir. 3 tür uzun süreli bellek vardır. Bunlar;

Anısal (Epizodik) Bellek: Bireylerin hatıralarını, anılarını içerir. Kişiler için önemli olan olaylar bu bellekte saklanır. Zaman ilerledikçe buradaki bilgilerin hatırlanması zorlaşabilir.

Anlamsal (Semantik) Bellek: Kişinin çevre ile ilgili genel bilgilerinden oluşur. Kavramlar, kurallar ve olgular burada depolanır.

İşlemsel (Prosedürel) Bellek: Bir işlemin nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler burada bulunur. Buradaki bilgileri sözlü olarak ifade etmek zordur. (Açık olmayan hafıza: implicit). İşlemlerin oluşması burada uzun zaman alır. Oluştuktan sonra işlemleri hatırlamak çok kolaydır. Grameri kullanma (özne, yüklem).

Önemli: Burada işlemler ne kadar çok yinelenirse o kadar çok doğal tepkiye dönüşür. Örnek: Yüzme, dans etme