Dr. AYTEKİN ŞAHAN

PSİKİYATRİ UZMANI/PSİKOTERAPİST/HİPNOTERAPİST

Psikiyatri Uzmanı Dr. Aytekin Şahan Eskişehir’li olup 1975 Ankara/Polatlı doğumludur. İlk, orta eğitimini Polatlı’da ve lise eğitimini Bursa Işıklar Askeri Lisesinde tamamladıktan sonra GATA Askeri Tıp Fakültesinden tıp doktoru olarak mezun oldu. Uzmanlığını 2007 yılında İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tamamlayarak psikiyatri uzmanı ünvanını almıştır. 2008-2010 yılları arasında Çorlu Asker Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmıştır. Halen serbest hekim olarak ofisinde hizmet vermektedir. 2 yıl süre ile Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından verilen depresyon ve anksiyete bozukluklarında kognitif ve davranışçı terapi eğitimine katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. Ayrıca cinsel terapi ve ileri düzey hipnoz eğitimlerine katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. Bilişsel davranışçı psikoterapi, cinsel işlev bozukluklarının tedavileri, hipnoz ve zayıflama terapisi ile ilgilenmektedir.

Vajinismus problemi yaşayan bayanların sorunlarına çözüm bulmak için araştırma ve çalışmalarda bulunmuş olup birçok bayana bu sorununu aşmada yardımcı olmuş ve bu konuda 10 ADIMDA VAJİNİSMUSA SON isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Aynı zamanda obeziteye savaş açmış ve bu amaçla Zayıflama Akademisi’ni kurmuştur. Zayıflama Akademisinde verdiği eğitimlerle birçok kişinin kilo problemini çözmesine yardımcı olmuştur. CEP KALORİ KİTAPCIĞI isimli bir kitabı yayınlanmıştır. Medya ve internet aracılığıyla halkımızın psikolojik sorunlar hakkında bilgilendirilmesine önem vermektedir. Uzmanlık bitirme tezi olarak Obsesif Kompulsif Bozuklukta Sertralinin Bölgesel Beyin Kan Akıma Etkisinin SPECT Yöntemi İle İncelenmesi araştırması üzerine yaptığı çalışmayı vermiştir. Evli, iki çocuk babasıdır.

İLGİ ALANLARI

Şizofreni, Psikotik Bozukluk, Bipolar Bozukluk (Manik-Depresif Bozukluk), Depresyon, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Hastalığı), Sosyal Fobi, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Post Travmatik Stres Bozukluğu, Akut Stres Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Korkular (Fobiler), Ölüm Korkusu, Öfke Kontrol Bozukluğu, Kişilik Bozuklukları, Uyku Bozuklukları, Alkol Bağımlılığı, Sigara Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı, Vajinismus, Erken Boşalma, Erektil Disfonksiyon, Evlilik Terapisi, Aile Danışmanlığı, Zayıflama Terapileri, Psikoterapi ile Zayıflama, Psikolojik Destekli Diyet

MELEK YILDIRIM (PSİKOLOJİK DANIŞMAN/PEDAGOG,OYUN TERAPİSTİ) 

1989 doğumlu Melek Yıldırım ilk, orta ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. 2013 Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu.

 UZMANLIK ALANLARI

Çocuklarda Görülen Enürezis-Alt ıslatma, Enkoprezis-Dışkı kaçırma, Yalan Söyleme, İnatçılık, Tırnak Yeme, Kardeş Kıskançlığı, Huysuzluk Nöbetleri, Saldırgan Davranışlar, Kaygılar, Korkular, Özgüven ve İletişim Sorunları, Çekingenlik, Utangaçlık, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dürtüsellik, Öğrenme Güçlüğü, Psikolojik Ağrılar, Çocukluk Takıntıları, Çocukluk Depresyonu, Boşanma Sonrası Adaptasyon Sorunları, Sınav Kaygısı, Çocukluk Travmaları, Yas ve Kayıp Süreci, Ayrılığın & Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi, Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısı, Ergenlerde Görülen Duygu ve Davranış Sorunları, Yas Danışmanlığı (Ölüm, Ayrılık, Kayıp), Bireysel Sorunlar (Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Yalnızlığa Tahammül Edememe, Korkular, Kaygılar, Fobiler, Bağımlılık, Yoğun Suçluluk Duyguları, Kararsızlık, Amaçsızlık, Yaşamdan Keyif Alamama, vs…  ) gibi alanlarda problem yaşayan çocuk ve ergenlerle; bireysel terapi, çift terapisi ve ebeveyn danışmanlığı çalışmalarını yürütmekte ve çocuklara ve ergenlere yönelik gelişim düzeylerini ölçmeye yarayan birçok test uygulamaktadır.

UYGULADIĞI TESTLER

 • CAT (Çocuk Algı Testi/3-12 Yaş)
 • TAT (Tematik Algı Testi/12 Yaş ve Üzeri)
 • METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 • GESSEL (0-6 Yaş)
 • DENVER(0-6 Yaş)
 • AGTE (ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ) (0-6 Yaş)
 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

 

ALDIĞI EĞİTİMLER

 • Dr.Klinik Psikolog Selen Ayas BÜTÜN’den “96 Saatlik  Uygulayıcı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi
 • Dr. Nilüfer Devecigil’ den ‘Deneyimsel Oyun Terapisi 1.Düzey Eğitimi’
 • Uzman Psikolog Emre Konuk’ tan ‘EMDR Terapisi 1.Düzey Eğitimi’
 • Prof.Dr. Ümran Korkmazlar ‘dan ‘Çocuk –Ergen EMDR 1.Düzey Eğitimi’
 • Dr.Alp Karaosmanoğlu’dan ‘Uluslararası Şema Terapi Eğitimi’
 • Uzman Psikolog Filiz Kaya Ataklı ve Psikolog Doktor Özge Altan AYTUN’dan Uluslararası Onaylı “Gottman Çift Terapisi 1. Düzey ve 2.Düzey Eğitimi
 • Dr. Nevin DÖLEK’ten “Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi”
 • Dr. Nevin DÖLEK’ten “Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi”
 • Dr.Klinik Psikolog Selen Ayas BÜTÜN’den “Çocuklarda Psikolojik Görüşme Teknikleri Eğitimi”
 • Klinik Psikolog Hülya Üstekidağ AYNA’dan “İstismara Uğrayan Çocukların Oyunla Travma Terapisi Eğitimi”
 • Dr.Klinik Psikolog Selen Ayas BÜTÜN’den “Çocuk Resimlerinin Değerlendirilmesi Eğitimi”
 • Dr.Klinik Psikolog Selen Ayas BÜTÜN’den “Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi”
 • Psikiyatrist Doç.Dr. Vahdet Görmez’den ‘ Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’
 • Dikkat Eksikliği veHiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklara Yaklaşım Eğitimi”
 • Klinik Psikolog Selen Ayas Bütün’den“CAT( Çocuk Algı Testi) Eğitimi”
 • Psikolog Dr. Yasemin OZAN’dan‘MMPI(Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) Test Eğitimi”
 • Psikolog Dr. Alper ENGELER’den“CAT(Çocuk Algı Testi) ve TAT(Tematik Algı Testi)
 • Doç.Dr. Durmuş ÜMMET’den“Psikolojik Danışmada Terapötik Kartlar Eğitimi”
 • Oyun Terapisti/Klinik Psikolog Yusuf MENKİ’den“Çocuklarla Terapide Oyun ve Etkinlikler Eğitimi”
 • Oyun Terapisti/Klinik Psikolog Yusuf MENKİ’den“ Boşanma Süreci ve Sonrası Çocuklara Danışma Eğitimi’

 

 NURİYE KARAHAN (UZMAN KLİNİK PSİKOLOG )

Lisans eğitimini Işık Üniversitesi Psikoloji  bölümünden onur derecesi ile bir yıl erken mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimi sırasında danışmanlık merkezlerinde ve rehabilitasyon merkezinde stajyer psikolog olarak çalıştı.  Meslek hayatına  Çorluda bulunan   ruhsal bakım merkezinde  1 yıl boyunca şizofrenler ile çalışarak  başladı, ardından yüksek lisans programına başladı. 2021 ağustos ayında uzmanlığını alarak programını tamamladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli psikolojik test eğitimlerini aldı. Yüksek lisans yaptığı dönemde anaokullarında okul psikoloğu olarak görev aldı. Meslek hayatında farklı danışmanlık ve rehabilitasyon merkezinde yetişkinler ve çocuklar ile psikolog olarak çalışmaktadır.

Kurslar Ve Sertifikalar :

 • Bilişsel Davranışçı Terapi –Çocuk
 • Bilişsel Davranışçı Terapi- Yetişkin
 • Wısc-r Zeka Testi ( 6-16 yaş )
 • Denver ( gelişim ) Testi (0-6 yaş )
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
 • Masal Terapisi
 • Filial Terapi
 • Uzman Disleksi Müdahale Programı
 • Çocuklar için Objektif-Projektif Testler

-Ankara Gelişim Tarama Envanteri (0-6 yaş)

-Peabody Resim Kelime Tarama Testi (2-12 yaş)

-Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi (5 yaş 6 ay – 11 yaş)

-Gessel Gelişim Figürleri Testi( 3-7 yaş )

-Frostic Görsel Algılama Testi (4-8 yaş)

-Metropolitan Okul Olgunluğu Testi(5-6 yaş)

-Porteus Labirentleri Testi( 7-14 yaş)

-Kent E.G.Y Testi

-Good-Enough Harris Bir İnsan Çiz Testi(4-12 yaş )

-Frankfurter Dikkat Testi (5-6 yaş)

-D2 Dikkat Testi (9-60 yaş)

 

 

E-RANDEVU

Randevularınızı Planlayın