DİKKAT TESTİ

Nöropsikolojik Testler

Nöropsikolojik testler: Çocuk , ergen ve yetişkin bireylerin zihinsel ve psikolojik süreçlerini beyin yapıs ı ve süreçleriyle bağlantı kurarak ölçen psikometrik araçlardır. Nöropsikolojik testler kişinin dikkat ve bellek dahil olmak üzere, algı-tepki kontrolü, görsel-mekansal algılama, öğrenme gibi bilişsel süreçlerinin çok geniş bir alanını ölçmektedir. Unutkanlık, dikkat eksikliği, konsantrasyon sorunları, konuşmada güçlükler gibi durumlarda nöropsikolojik değerlendirmeleri yaptırmak uygun olacaktır. Testin uygulama süresi 1 saatten iki saate kadar sürebilmektedir. Nöropsikolojik değerlendirmede kullanılan bazı araçlar ve ölçtüğü özellikler ;

 

WISCONSIN KART EŞLEME TESTİ (WCST) : Soyutlama, kavramsallaştırma, mental esneklik, problem çözme, kategori oluşturma ve kategori değiştirebilme becerisini ölçebilmek için geliştirilen test aynı zamanda karmaşık dikkat becerisini de ölçmektedir.

 

STROOP TESTİ : Bu test, odaklanmış dikkat, seçici dikkat, tepki ketlemesi, bozucu etkiye direnç, bilgi işleme hızı becerisini ölçer.

SAYI DİZİSİ ÖĞRENME TESTİ (SDÖT) : Bu test, öğrenme, kısa-süreli bellek becerisini ölçer.

ÇİZGİ YÖNÜNÜ BELİRLEME TESTİ (ÇYBT) : Bu test, görsel-mekansal algılama hakkında bilgi verir.

İŞARETLEME TESTİ (İT) : Bu test görsel-mekansal algılama, sürekli dikkat, görsel tarama, ataklık, tepki hızı, mekansal ihmal hakkında bilgi verir.

E-RANDEVU

Randevularınızı Planlayın